logo མཚོ་ལྷོའི་རྩོམ་རིག ཞིབ་ཕྲའི་གནས་གནས་ཚུལ།

ཉི་ཟླའི་བརྩེ་དུང་།

2018-04-03 09:07མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་པ་པོ།:

             ཆབ་འགག་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།

                                       ཁྲི་གདུགས་འོད་སྟོང་འབར་བའི།།

གསེར་གྱི་ཉི་མ་སེར་པོ།།
ཉ་གང་ལང་ཚོ་རྫོགས་པའི།།
དངུལ་གྱི་ཟླ་བ་དཀར་པོ།།
ཉི་ཟླ་ལས་འཕྲོ་ཡོད་པས།།
མཐོན་པོ་ཨ་སྔོན་དགུང་ནས།།
གཅིག་སེམས་གཅིག་ལ་དུངས་ཡོད།།
གཅིག་འོད་གཅིག་ལ་ཐིམ་ཡོད།།
གསེར་གྱི་ཉི་མ་སེར་པོ།།
དངུལ་གྱི་ཟླ་བ་དཀར་པོ།།

ཡབ་ལྷ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ།།
ཨ་ཇོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ།།
ཡུམ་ལྷ་སྒྲོལ་མ་སྔོན་མོ།།
ཨ་ཅེ་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ།།
ཡབ་ཡུམ་ལས་འཕྲོ་ཡོད་པས།།
གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ལྗོངས་ནས།།
གཅིག་སེམས་གཅིག་ལ་འཁྲེང་ཡོད།།
གཅིག་བློ་གཅིག་ལ་མཐུན་ཡོད།།
ཨ་ཇོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ།།
ཨ་ཅེ་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ།།

                                བོད་པའི་ཡུལ་སྲོལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གླུ་གར་ཆེན་མོ《གསེར་གྱི་ཉི་ཟླ》ཞེས་པའི་མཇུག་གི་གླུ་ཚིག


ཡིད་འགུག་ཐད་གཏོང་།

ཡིད་འགུག་སྒྲིག་རིམ།