མཚོ་ལྷོའི་གནད་བསྡུས།

དེ་ལས་མང་།...

མཚོ་ལྷོའི་སྲིད་དོན།

དེ་ལས་མང་།...

ཁུལ་གཏོགས་སྡེ་ཁག་གི་གནས་ཚུལ།

དེ་ལས་མང་།...
领航新征程

པར་རིས་ཀྱིས་མཚོ་ལྷོ་བརྗོད་པ།

དེ་ལས་མང་།...

སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་སྲུང་།

དེ་ལས་མང་།...
宽图

མཚོ་ལྷོ་ཚགས་པར་ཁང་གིས་གཙོ་སྒྲུབ་བྱས།    པར་དབང་མཚོ་ལྷོ་ཚགས་པར་ལ་དབང་། Copyright © 2017 HNZNEWS.com All Rights Reserved. འབྲེལ་གཏུག་ཁ་པར།0974-8532899

×
×